UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Sekretariát dekana a tajomníčky

Adresa: Šrobárova 2, 041 54 Košice

Telefónne číslo: 055 / 234 2181

PhDr. Svetlana Libová

vedúca sekretariátu

e-mail: svetlana.libova@upjs.sk

Jana Pavúková

zastupuje: Simona Lengyelová

sekretárka

e-mail: pfsekret@upjs.sk

 

Posledná aktualizácia: 29.11.2019