UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Informácie o fakulte

Zlatá medaila

Strieborná medaila

Bronzová medaila

 

Posledná aktualizácia: 29.03.2021