UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Česko-slovenské kolo ŠVOČ v didaktike matematiky – ON LINE

Dňa 26. júna 2020 sa na pôde fakulty uskutoční česko-slovenské kolo ŠVOČ v didaktike matematiky. Vzhľadom na COVID opatrenia sa organizátori rozhodli pre online konferenciu, ktorú môže sledovať každý kto má záujem cez nasledovné streamy:

Miestnosť 1 (Otvorenie konferencie, Sekcia K3, Vyhlásenie výsledkov) https://archive.tp.cvtisr.sk/live?139580SXMX23IH70

Miestnosť 2 (Sekcia K1, K2, K4) https://archive.tp.cvtisr.sk/live?139231XKXMK5EC94

V rámci live streamu bude spustený aj chat, cez ktorý bude možné zapojiť sa do diskusie relevantnými otázkami.

Kontakt pre vysokoškolských pedagógov:
Dušan Šveda (dusan.sveda@upjs.sk)

Kontakt pre študentov:
Veronika Hubeňáková (veronika.hubenakova@upjs.sk)

Viac informácií 

Posledná aktualizácia: 25.06.2020