UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Naše brány sú opäť otvorené

Život na univerzite sa postupne vracia k normálu. Pri dodržiavaní všetkých hygienických opatrení a nariadení zamestnanci od 1. júna 2020 začínajú prezenčne pracovať, skúšať a študenti byť skúšaní.

Realizuje sa zameškaná výučba laboratórnych či terénnych cvičení. Napriek tomu, nezabúdajme však pravidelne umývať ruky a nosiť rúška.

 

Posledná aktualizácia: 09.06.2020