UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Webináre k dištančnej výučbe

Interné webináre pre zamestnancov k dostupným technologickým riešeniam a osvedčeným postupom priebežného hodnotenia, videokonferenčných prednášok a konzultácií v dištančnej výučbe.

Termín:  STREDA, 0. 04. 2020, 08:30 h
Lektor:  RNDr. Jozef Sekerák, PhD.
Téma: Cisco Webex Meetings v online výučbe
Anotácia: Ukážky práce s nástrojmi Cisco Webex Meetings v online výučbe. Manažment skupiny, zdieľanie obsahu, základné nástroje interakcie študenta (notačné nástroje), hlasovanie, jednoduché testovanie.
Poznámka:  Prihlasovanie ceelabs.webex.com/meet/inovaciess, webinár bude možné sledovať cez prehliadač, nie je nutná inštalácia Webex.
Prezentácia: https://upjs-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/jozef_sekerak_upjs_sk/EUk95OPtpJ1HusBYmxq0N3wBCWQ8pr99jNbSRLwOESj4DA?e=4WWYIL
Záznam:  https://upjs-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/jozef_sekerak_upjs_sk/EQ9LfyrURkhApqF45IiyJQIBhDWxCRs_mlcYIRMUidr_oA?e=6dffRr
Spustiteľný len cez webex. Teda ked si nainstalujete klienta Webex. Https://webex.com/downloads

Termín:  UTOROK, 07. 04. 2020, 09:00 h
Lektor:  RNDr. Veronika Hubeňáková, PhD. 
Téma: Možnosti zisťovania spätnej väzby a priebežného hodnotenia cez online hlasovacie systémy
Anotácia: Počas online prednášok nám môže chýbať spätná väzba od študentov. Na druhej strane nám virtuálny priestor ponúka rôzne platformy pre hlasovanie, cez ktoré tento hendikep stretnutí na diaľku vieme vyrovnať. Navyše hlasovanie môžeme využiť pri priebežnom hodnotení. Na webinári si predstavíme platformy Socrative a Poll Everywhere a možnosti ich využitia vo vysokoškolskom dištančnom vzdelávaní.
Poznámka:  Naše virtuálne online stretnutie budeme realizovať cez portál: bbb.science.upjs.sk
Prezentácia: 20200407_Webinar_UPJS.pptx
Záznam:  https://bbb.science.upjs.sk/playback/presentation/2.0/playback.html?meetingId=2223f6ecb1e68d11995c3c15ce0b31f57da7a9d7-1586241990147

Termín:  PONDELOK, 06. 04. 2020, 09:00 h
Lektor:  doc. RNDr. Zuzana Ješková, PhD. 
Téma: Možnosti systému Moodle pre podporu dištančnej výučby
Anotácia: Počas stretnutie predstavíme systém na managment výučby Moodle, ktorý je prístupný na UPJŠ (lms.upjs.sk) a jeho možnosti pre podporu dištančnej výučby, zdieľanie výučbových materiálov, a najmä priebežné hodnotenie a komunikáciu so študentmi. Webinár je určený začiatočníkom, ktorí hľadajú uvedené nástroje.
Poznámka:  Naše virtuálne online stretnutie budeme realizovať v systéme BigBlueButton
Záznam:  https://bbb.science.upjs.sk/playback/presentation/2.0/playback.html?meetingId=849228bd965db0f3ec2b78e605881ed40f70d9b1-1586196587614

Termín:  PIATOK, 03. 04. 2020, 11:00 h
Lektor:  doc. RNDr. Jozef Hanč, PhD.
Téma: Digitálne nástroje a formy priebežného hodnotenia v dištančnej výučbe
Anotácia: Počas nášho online stretnutia si naživo ukážeme jednoduché Google nástroje, zodpovedajúce formy a scenáre priebežného hodnotenia v prebiehajúcej dištančnej výučbe na našej fakulte. Naše virtuálne online stretnutie budeme realizovať vo virtuálnej miestnosti videokonferenčného nástroja Zoom.
Poznámka:  Zoom je jeden z nástrojov integrovaný s Google technológiami. Ak nemáte skúsenosti so Zoomom, prosím pozrite si krátky 2,5 minútový videonávod, ako vyzerá detailne pripojenie k online stretnutiu v aplikácii Zoom, ak sa pripájate cez PC, mobil alebo tablet.
Záznam:  Prezentácia obsahujúca záznam webinára: bit.ly/webinarODF
Webinár je tiež dostupný na Youtube kanáli ODF: https://youtu.be/jQN9Wck9iH4

Informácie o každom ďalšom webinári zverejníme po spracovaní záznamu.

Posledná aktualizácia: 08.04.2020