UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Workshop EAADS venovaný výskumným oblastiam riešeným v rámci projektu APVV

Na pôde Ústavu informatiky PF UPJŠ  sa v dňoch 19. - 21. novembra 2019 uskutočnil "Workshop on Efficient Algorithms, Automata and Data Structures" (EAADS) venovaný výskumným oblastiam riešeným v rámci projektu APVV-15-0091, ktorého garantom je prof. Viliam Geffert.

Okrem prezentácie vybraných výsledkov dosiahnutých v rámci riešenia projektu súčasťou workshopu bolo aj 5 prednášok  pozvaných výskumníkov z viacerých univerzít v Maďarsku. Nosnými témami tohtoročného workshopu boli grafové a optimalizačné algoritmy, výpočtová a stavová zložitosť a prírodou inšpirované výpočtové modely. Utorkovým highlightom workshopu bola prednáška od Ágnes Cseh o „Optimal Kidney Exchange with Immunosuppressants“, ktorej sa zúčastnilo aj veľké množstvo študentov. Vo štvrtok bol highlightom Gyorgy Vaszil, ktorý rozprával na tému „Languages characterized by P automata and P colony automata: On the descriptional and computational complexity of some bio-inspired computational models“. Okrem hlavných prednášok počas workshopu sa pozvaní hostia zúčastnili pracovných stretnutí a bežnej výučby, kde hosťovali na prednáškach.

Viac

Posledná aktualizácia: 02.12.2019