UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Aktuality

Výučba v  akademického roku 2020/2021 na UPJŠ
Výzva – 2% z dane

Výzva – 2% z dane

Do 30.4.2021 je možné podporiť rozvojové aktivity našej fakulty poukázaním 2% , resp. 3% z dane z príjmov pre
OZ PRÍRODOVEDEC

Výzva na vypísanie tém na obsadenie pracovného miesta výskumného pracovníka - postdoktoranda

Výzva na vypísanie tém na obsadenie pracovného miesta výskumného pracovníka - postdoktoranda

Dekan Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (PF UPJŠ), v zmysle ust. § 80 ods. 1 zák. č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov......a Rozhodnutia dekana č. 3/2021 vyhlasuje výzvu na vypísanie tém na obsadenie pracovných miest výskumných pracovníkov – postdoktorandov na PF UPJŠ v Košiciach.

Cena dekana 2020

Cena dekana 2020

Cena dekana, ktorá je udeľovaná za mimoriadne výsledky dosiahnuté v kategóriách pedagogická činnosť, vedeckovýskumná činnosť a rozvoj fakulty bola za rok 2020 udelená týmto zamestnancom a doktorandom našej fakulty

Veda mení svet

Nové zlúčeniny striebra proti baktériám a rakovine

Nové zlúčeniny striebra proti baktériám a rakovine

Veľká časť výskumu vo svete sa orientuje na vyvíjanie nových druhov liečiv s antimikrobiálnymi, protirakovinovými či ďalšími inhibičnými účinkami. Aj pracovná skupina doc. RNDr. Zuzany Vargovej, Ph.D. na Katedre anorganickej chémie PF UPJŠ sa zameriava na prípravu a charakterizáciu nových, prevažne strieborných a zinočnatých koordinačných zlúčenín

3D tlačou k lepšej manipulácii s vakcínami

3D tlačou k lepšej manipulácii s vakcínami

Ministerstvo zdravotníctva SR požiadalo viaceré slovenské  univerzity s kapacitami pre 3D tlač, aby pomohli pri výrobe stojanov na základe už existujúceho  trojrozmerného digitálneho modelu

Interakcia na požiadanie – ex-so-tic(ká) súčiastka

Interakcia na požiadanie – ex-so-tic(ká) súčiastka

Najnovšie trendy v mikroelektronike výrazne ťažia z poznatkov fyzikálneho výskumu teoretickej fyziky a spinovej-elektroniky. Vďaka výsledkom výskumu sa darí zvyšovať rýchlosť, kapacitu a stabilitu ukladania dát na pamäťových médiách, čím sa zvyšuje výkon počítačov alebo smartfónov

Potravný reťazec jaskynných predátorov

Potravný reťazec jaskynných predátorov

Podzemné ekosystémy sú tajuplnou, starostlivo ukrytou súčasťou prírody, avšak hrajú jednu z kľúčových úloh v spleti života na Zemi. Jaskyne predstavujú bránu do podzemia a ponúkajú príležitosť študovať skryté ekosystémy, ktorých fungovanie nie je stále dostatočne pochopené.

Strieborné nanočastice za využitia lišajníkov

Strieborné nanočastice za využitia lišajníkov

Vedci z Ústavu geotechniky Slovenskej akadémie vied a Katedry botaniky Ústavu biologických a ekologických vied Prírodovedeckej fakulty Univerzity P.J. Šafárika v Košiciach dokázali s využitím mechanochémie syntetizovať za použitia lišajníkov strieborné nanočastice kde výrazne zvýšili  antibakteriálnu aktivitu.

Najmenší zlatokopi

Najmenší zlatokopi

Kolektív autorov z Katedry mikrobiológie Ústavu biologických a ekologických vied PF UPJŠ publikoval prácu o charakterizácii mikroorganizmov, podieľajúcich sa na kolobehu zlata v prírode, izolovaných z poslednej aktívnej zlatej bane na Slovensku v Hodruši-Hámroch.

Zo života fakulty

Úspech študenta PF UPJŠ na medzinárodnom šachovom turnaji

Úspech študenta PF UPJŠ na medzinárodnom šachovom turnaji

Členom štvorčlenného šachového slovenského družstva, ktoré obsadilo 2. miesto v hre kráľov - v turnaji Mitropa cup 2021 bol aj študent 2. ročníka magisterského štúdia Geografie a geoinformatiky na Prírodovedeckej fakulte, Martin Nayhebaver.

Databázová olympiáda

Databázová olympiáda

V nadväznosti na predmet Databázy, v rámci národného projektu IT Akadémia, sa dňa 1. júna 2021 konal na Ústave informatiky 1. ročník súťaže Databázová olympiáda.

(Ne)sedíme len tak za počítačom - Esportujeme

(Ne)sedíme len tak za počítačom - Esportujeme

Patriť k ESPORT UPJŠ znamená zúčastňovať sa na bootcampoch, ktoré sa konajú najmä pred dôležitými zápasmi, kde sa môžu členovia zlepšovať ale aj utužovať tím nielen cez obrazovku počítača. Tieto sústredenia sa odohrávajú v miestnosti s kvalitným vybavením, kam môžu hráči UPJŠ zavítať aj vo svojom voľnom čase a trénovať. Okrem iného reprezentujú našu školu v medziuniverzitných ligách v rámci Slovenska

Chémia online, alebo všetko sa dá keď sa chce

Chémia online, alebo všetko sa dá keď sa chce

Už druhý rok sa všetky krajské kolá Chemickej olympiády, organizované Ústavom chemických vied našej fakulty organizujú pod „taktovkou pandémie“ dištančne. Ak by si niekto myslel, že to nemá zmysel a nie je to objektívne, opak je pravdou.

S úctou spomíname...

S úctou spomíname...

Univerzita, fakulta a mnohí blízki spolupracovníci sa so zármutkom lúčia s doc. RNDr. Petrom Javorským, DrSc.. S človekom, ktorý zanechal hlbokú stopu svojim dlhoročným pôsobením na mnohých úrovniach ich fungovania

Temná strana svetla – online prednášky

Temná strana svetla – online prednášky

Svetelné znečistenie je vážnym celosvetovým problémom dnešnej civilizácie. Pri príležitosti Medzinárodného týždňa tmavého neba sa dňa 8. apríla 2021 od 18:30 hod. uskutočnia online prednášky Temná strana svetla a Parky tmavej oblohy na Slovensku. Podujatie sa uskutoční prostredníctvom videokonferenčného systému UPJŠ v Košiciach

ERASMUS+ vytvára príležitosti – študuj, cestuj, objavuj!

ERASMUS+ vytvára príležitosti – študuj, cestuj, objavuj!

V oblasti vysokoškolského štúdia dáva tento zaujímavý a hodnotný program EU príležitosť študentom stráviť určitý čas v zahraničí za účelom rozšíriť svoje vedomosti, zlepšiť svoje poznatky či zručnosti alebo získať možnosť zamestnania po ukončení štúdia