UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Aktuality

Ján Ohriska v našich spomienkach

Ján Ohriska v našich spomienkach

Vo veku 76 rokov nás v stredu 14. novembra 2018 navždy opustil náš kolega, slovenský matematik a vysokoškolský pedagóg doc. RNDr. Ján Ohriska, CSc.

Projekt IT Akadémia získal špeciálnu cenu poroty ITAPA 2018

Projekt IT Akadémia získal špeciálnu cenu poroty ITAPA 2018

Už druhýkrát v histórii sa udeľovala dňa 13.11.2018 v Bratislave aj cena za Najlepší projekt v oblasti digitalizácie krajín V4. Špeciálnu cenu poroty získal národný projekt IT Akadémia - vzdelávanie pre 21. storočie, jedným z hlavných projektových partnerov ktorého je i Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach

ZAOSTRENÉ na Nobelove ceny 2018

ZAOSTRENÉ na Nobelove ceny 2018

Vedenie fakulty pozýva študentov, učiteľov ale aj absolventov a širokú verejnosť na stretnutie s vedcami PF UPJŠ, ktorí  priblížia problematiku výskumu, za ktorý boli udelené Nobelove ceny 2018 v kategóriách Fyzika, Chémia, Fyziológia/Medicína. Podujatie  ZAOSTRENÉ na Nobelove ceny 2018 sa uskutoční dňa 6. decembra 2018 v Historickej aule UPJŠ, Šrobárova 2

Finalistkami Ceny Dionýza Ilkoviča 2018 sa stali nominantky Prírodovedeckej fakulty

Finalistkami Ceny Dionýza Ilkoviča 2018 sa stali nominantky Prírodovedeckej fakulty

Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach nominovala na ocenenie Cena Dionýza Ilkoviča 2018 učiteľov, ktorí sa dlhodobo venujú mládeži aj v rámci mimoškolskej činnosti. Z trojice úspešných  finalistov sú dve nominantky PF UPJŠ: RNDr. Jana Plichtová, bývala absolventka fakulty, učiteľka informatiky  na Gymnáziu Alejová v Košiciach a PaedDr. Iveta Štefančínová, PhD., učiteľka matematiky, informatiky a fyziky z Gymnázia J.A. Raymana v Prešove.   

Slávnosť imatrikulácie študentov I. ročníka

Slávnosť imatrikulácie študentov I. ročníka

Historická aula Univerzity Pavla Jozefa Šafárika sa 9. novembra 2018 zaplnila študentmi prvého ročníka Prírodovedeckej fakulty, ktorí v tento deň boli slávnostne imatrikulovaní do stavu vysokoškolských študentov.

Úspech študentov chémie na celoslovenskej ŠVK s medzinárodnou účasťou

Úspech študentov chémie na celoslovenskej ŠVK s medzinárodnou účasťou

V rámci sekcie Analytické separačné metódy 20. ročníka ŠVK pod názvom  Chémia a technológie pre život, obsadila 3. miesto Bc. Klaudia Zapletalová, študentka Katedry analytickej chémie Ústavu chemických vied. V sekcii Anorganická chémia sa na 4. mieste umiestnil Bc. Richard Smolko, študent Katedry anorganickej chémie ÚCHV.